شعر آزاد

فضای آزاد بیان مطالب

دوستان مسلمانمسلاممیلاد نبی مکرم -احمد مختار - صلوات الله علیه و آله ، مبارک باد.شاد بادید و خندان احسان برات پور
/ 4 نظر / 18 بازدید

نظرتان درباره ی این شعر چیست؟

و من در برگاگشت اوج ناکام                             مانده از پیزوری های آویزان با کهکشانهای می گویند با عبث [شاید]رانده   در خود مرور        گردان عبور   گردیده   در کجا همدم می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 90
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
20 پست
عطر
1 پست
روایت
1 پست
شعر
1 پست
عقل
1 پست
بهانه
1 پست
وزغ
1 پست
ویران
1 پست
هند
1 پست
فرانسه
1 پست
انتظار
1 پست
انحصار
1 پست
زن
1 پست
بیژن
1 پست
گربه
1 پست
منیژه
1 پست
شاعران
2 پست
نظریه
2 پست
منتقدان
2 پست
مرگ
1 پست
دریا
1 پست
آینه
1 پست
دیوانگی
1 پست
دیدیم
1 پست
سطح_پنجم
1 پست
به_تندی
1 پست
محمد
1 پست
روان
1 پست
میهمان
1 پست
ابدی
1 پست
سلام
1 پست
مسلمان
1 پست
صلوات
1 پست
نبی_مکرم
1 پست
طنز
1 پست
زلزله
1 پست
قافله
1 پست
په_له
1 پست
نه_طنز
1 پست
کاهو
1 پست
اردک
1 پست
مرغابی
1 پست
شلغم
1 پست
فرهنگ
1 پست
مجلس
1 پست
بودجه
1 پست
مملکت
1 پست
خیام
1 پست
بغل
1 پست
همدم
1 پست
دانشوران
1 پست