غزل

دستت پیمبروار تا در شور می آید

نام خدا در آیه ی تنبور می آید

امشب سرش بر دامنت زرتشت خواهد شد

مردی که از آتشگه انگور می آید

باید نگینی از نگاهت را به او بخشید

فیروزه ی چشمت به نیشابور می آید

 اقراء دلم را مو به مو صفحه به صفحه آی

انگار کن از عرش این دستور می آید

 

با آن  پری-ماهی بگو دریا که امشب هم

دیوانه ای بی قایق و بی تور می آید

 

                             مهدی آخرتی

/ 1 نظر / 27 بازدید
دوست

در بیت دوم ،تعبیر سرش بر دامنت، حاوی امکان خوانش جنسی نیز می باشد.