سمت باغ

روایت انحصاری گل ها

از متن عطر

و شاخه های قرمز مغرب

که تلألؤ رنگین تو را

افزون می کند:

نفوذ آبی در قرمز.

خاطره بارانی

/ 1 نظر / 35 بازدید
روشن

خیلی زیبا بود ولی خیلی خوبتر می شد که سطر آخر را داخل گیومه میگذاشتی مال یحیی نجواست با عرض معذرت! صفای شما